اسفند ۳, ۱۳۹۲

ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین هفتم و هشتم اسفندماه ۱۳۹۲ در شیراز برگزار می گردد.

ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد با حضور علمای محترم استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و جمعی از اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سالجاری در شهر شیراز، برگزار می گردد.  

ادامه مطلب »

ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین هفتم و هشتم اسفندماه ۱۳۹۲ در شیراز برگزار می گردد.

ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد با حضور علمای محترم استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و جمعی از اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سالجاری در شهر شیراز، برگزار می گردد.  

ادامه مطلب »