مهر ۱۳, ۱۳۹۰

آیت الله جنتی: بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی از جمله آسیب های حوزه های علمیه است

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پنجمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یزد، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این اجلاس، با اشاره به اینکه رسالت روحانیت رسالت انبیای الهی است، تاکید کرد: اگر می خواهیم عهده دار این رسالت باشیم باید لوازم و ملزوماتی را مدنظر داشته باشیم.    

ادامه مطلب »

بیانیه پایانی پنجمین اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین با علمای محترم بلاد

بیانیه پایانی پنجمین اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین با علمای و روحانیت  استانهای یزد، کرمان  و سیستان بلوچستان سپاس بی کران حضرت پروردگار را که در توفیقی دیگر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دارالعباده یزد ، میزبان جمع کثیری از علما و فضلای محترم بلاد از استان های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان شد تا در جمعی با شکوه و طی دو روز به بررسی معضلات موجود و ارائه راهکارهای لازم بپردازند

ادامه مطلب »

آیت الله جنتی: بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی از جمله آسیب های حوزه های علمیه است

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پنجمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یزد، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این اجلاس، با اشاره به اینکه رسالت روحانیت رسالت انبیای الهی است، تاکید کرد: اگر می خواهیم عهده دار این رسالت باشیم باید لوازم و ملزوماتی را مدنظر داشته باشیم.    

ادامه مطلب »

بیانیه پایانی پنجمین اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین با علمای محترم بلاد

بیانیه پایانی پنجمین اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین با علمای و روحانیت  استانهای یزد، کرمان  و سیستان بلوچستان سپاس بی کران حضرت پروردگار را که در توفیقی دیگر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دارالعباده یزد ، میزبان جمع کثیری از علما و فضلای محترم بلاد از استان های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان شد تا در جمعی با شکوه و طی دو روز به بررسی معضلات موجود و ارائه راهکارهای لازم بپردازند

ادامه مطلب »