آیت‌الله  العظمی سبحانی در پیامی به همایش بین المللی گفتمان  قره باغ ۱۷ ربیع گفتند: جمهوری اسلامی از اولین روزهایی که مرزهای شوروی سابق به سوی ایران گشوده شد همواره در کنار مردم آذربایجان بوده و از تعاملات فرهنگی، علمی و مذهبی دو کشور حمایت نموده است. ایشان درادامه با اشاره به اینکه سرزمین قره باغ از دیرباز متعلق به سرزمین آذربایجان و اشغال آن امری نامشروع بوده است و باید سرزمین‌های اشغال شده به کشورهای اسلامی بازگشته و طرفین به معاهدات بین المللی متعهد باشند. تصریح کردند :مراقب باشید تا این منطقه کانون وهابیت  وگروه‌های تروریستی و تکفیری مبدّل نگردد. اطلاع دارم وهابیون سالها است در این منطقه حساس سرمایه گذاری و تبلیغ می‌کنند. استاد حوزه قم درادامه تاکید کردند:دشمنان اسلام به دیانت و استقلال این کشور چشم طمع دوخته‌اند، تشیّع در این منطقه، سابقه دیرینه داشته و مورد توجّه دشمنان اسلام است و ‌لذا مراقب دسیسه‌ها و شیطنت آنان باشید.