آیت‌‌الله العظمی نوری همدانی دردیدار با وزیر بهداشت با بیان اینکه در اسلام، دو کادر از دیگر کادرها با اهمیت تر قلمداد شده است، گفتند: پیامبر گرامی اسلام6، کادر علما و فقها و نیز کادر اطباء را مهمترین مشاغل دانستند. معظم له با بیان اینکه کار شما، کار بسیار مهمی است که انجام داده اید، بیان داشتند: کادر درمانی در این ایام کرونا، تا سرحدّ جان، فداکاری کرده و از بیماران پرستاری کرده‌اند و این قابل تقدیر است. این مرجع تقلید، رعایت شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی ایام کرونا توسط مردم را لازم دانستند و گفتند: در اسلام، جان انسان عزیز است و لذا لازم است برای حفظ جان مردم سرمایه‌گذاری شود و از سوی دیگر، مردم هم باید تحمل کرده و از سفر کردن خودداری کنند.