آیت‌الله اعرافی در «همایش تقدیر و تجلیل از طلاب جهادی برادر و خواهر استان قم» گفت: در روزهای سخت و دشوار که همه در حال وحشت بودند، حوزویان بودند که سینه سپر کردند و با حرکت‌های جهادی به فعالیت پرداختند. مدیر حوزه‌های علمیه ادامه داد: ذات و هویت حوزه و روحانیت و در تاریخ خدمت بوده و اگر روزی ذهن ما از خدمت تهی شود، هویت خود را از دست داده ایم؛ وی در ادامه افزود: درس‌های حوزوی نهایتا باید بیاید گره از کار جامعه در زندگی بگشاید. حوزه در کمک به مردم همواره در میدان بوده و تمام این خدمات با توجه به کارویژه‌های روحانیت انجام شده است.