آیت الله موسوی اصفهانی، با بیان اینکه انتخاب مدیران و مسئولان موضوعی بسیار مهم و حساس است، گفت: مجموعه‌های اطلاعاتی، چه سپاه و چه اداره اطلاعات باید افرادی که دارای تفکر انحرافی هستند و قرار است تا به عنوان مسئول پست‌های حساس معرفی شوند را معرفی کنند. عضو جامعه مدرسین درادامه با تاکید بر اینکه مردم به موقع و به درستی نقش خود را ایفا کردند، مطرح کرد: امروز نوبت به مسئولان رسیده تا در برابر مردمی که با گذشت ۴۲ سال از انقلاب باز هم با تمام وجود در صحنه حاضر هستند و انقلاب را بر مسائل شخصی مقدم دانستند، به معنای واقعی خدمت کنند.