آیت الله اراکی دیروز پس از انداختن رأی خود در صندوق بیان کرد: إن شاءالله این مشارکت بر مردم ما مبارک باشد و بهترین ها انتخاب شوند و دوره جدید دولت ما، دوره ای سرشار از موفقیت، تلاش و خدمت به مردم باشد.عضو جامعه مدرسین بیان کرد: ما برای دولت آینده آرزوی توفیق داریم و امیدواریم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مخصوصا رهنمودهای مربوط به گام دوم انقلاب را نصب العین خودشان قرار دهد و راه را برای تعالی ملت هموار سازد.