آیت الله حسینی بوشهری ضمن تبریک حضور مردم در پای صندوق های رای گفت:امروز ما در یک جبهه بزرگ قرار داریم، جبهه ای در مقابل تمام صفوف دشمنان اسلام، انقلاب و نظام اسلامی، ۴۲ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته است، سختی و مشکل کم نداشته ایم، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده ایم، حتی الان نیز مردم دچار تنگنا هستند، ولی بنا نیست، دشمنان اراده مردم ما را در هم بریزد و تسلیم خواست دشمن بشویم.رئیس شورای عالی جامعه مدرسین تأکید کرد: آنچه برای رهبری حائز اهمیت است حضور حداکثری است و این خاری در چشم دشمنان اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.