آیت الله حسینی خراسانی با اشاره به مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: در شرایط کنونی مشارکت در انتخابات اعلام حمایت از رهبری و نظام اسلامی است و پشت کردن به صندوق های رأی تضعیف رهبری و نظام اسلامی است.عضو جامعه مدرسین با اشاره به وجوب عقلی و شرعی حضور در انتخابات خاطرنشان کرد: بی تردید امروز مشارکت در انتخابات مقدمه یک واجبی است که حفظ نظام است و مقدمه واجب عقلا و شرعا واجب می باشد و اگر در انتخابات شرکت نشود با توجه به فضایی که فراهم آمده و شرایطی که دشمن ایجاد کرده، تضعیف نظام قلمداد می شود و تضعیف نظام حرام و معصیت است و این مستند فرمایش فقهای بزرگ روزگار ما است.