‌آیت‌الله فقیهی با بیان اینکه شرکت در انتخابات باعث تقویت و اقتدار نظام می‌شود، عنوان کرد: اگر نظام تضعیف شود امنیت مردم به خطر می‌افتد و تمام کسانی که در انتخابات شرکت نکردند در پیشگاه الهی باید جوابگوی این عمل خود باشند.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شرکت در انتخابات مقدمه واجب است، بیان کرد: حفظ نظام واجب و تضعیف نظام حرام است و مقدمه تضعیف نظام رأی ندادن می‌باشد، عدم مشارکت مقدمه حرام است و از نظر عقلی مقدمه حرام هم حرام است. عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه شرکت در انتخابات وجوب عینی دارد، اظهار داشت: تک تک آراء تاثیرگذار است، هر چقدر آمار شرکت کنندگان بالاتر باشد، زبان ما در مقابل دشمنان بازتر خواهد بود و نظام با قدرت بیشتری می‌تواند در مقابل دشمنان ایران اسلامی بایستد، به همین دلیل شرکت در انتخابات شرعاً و عقلاً واجب می‌باشد.