آیت‌الله حسینی خراسانی با اشاره به اهمیّت انتخابات ۲۸ خرداد از جمله ریاست جمهوری، گفت: شرایط فراهم آمده در انتخابات این دوره ریاست جمهوری، در حقیقت تقابل اسلام و کفر است. دنیای استکبار و همراهان و همدستان و سربازانشان با استفاده از همه توان و امکانات به دنبال خلوت کردن صندوق‌های رأی هستند. عضو جامعه مدرسین بیان داشت: کاندیداها سعی کنند حرف‌های عالمانه و صادقانه و منطقی در مناظرات مطرح کنند و از ایجاد هر گونه بی اخلاقی، تنش و التهاب در جامعه بپرهیزند. مردم بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب حرف شعاری زیاد شنیده اند. باید صداقت را در گفتار و عمل کاندیداها احساس کنند تا به سمت آنها جلب شوند. وی افزود: قطعا ارائه برنامه درست و داشتن کارنامه قوی در عملکرد و دور از طعنه و تهمت و دروغ و دوری از شعار سبب اعتماد ملی می‌شود.