آیت الله حسینی خراسانی ضمن محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مایه سرافکندگی و شرمساری است که سران دولت هایی که ادعای اسلامی بودن را دارند، ، در حالی که باید در خط مقدم مبارزه با اسرائیل باشند، اما شاهد این هستیم که در خط مقدم صلح و سازش با این کشور قرار گرفته اند.عضو جامعه مدرسین درادامه با محکومیت سکوت ننگین مجامع بین المللی در برابر جنایت های اسرائیل در غزه، تصریح کرد: اکنون بی اعتباری و بی‌خاصیتی مجامع بین المللی به اصلاح حقوق بشر و همچنین هم دست بودن آنها با ابر قدرت های شیطانی جهان بیش از پیش روشن شده است. وی درادامه  بر لزوم اتحاد امت اسلامی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت: تمام جهانیان بدین باور رسیدند که اسرائیل نابود شدنی است.