آیت‌الله اعرافی در دیدار دکتر سقائیان نژاد شهردار و جمعی از مدیران شهری قم گفت: کشور از اسناد بالادستی و مهم خوبی برخوردار است و شایسته است که یک برش استانی از این برنامه‌ها و اسناد راهبردی برای قم نیز تعریف شود و انعکاس آن برنامه‌های بلند مدت کشور در قم نیز دیده شود که این کار افق‌های جدیدی را پیش روی شما باز خواهد کرد. عضو جامعه مدرسین درادامه داشتن نگاه بین‌المللی به قم را مهم ارزیابی کرد و گفت: رویکرد بین‌المللی در انجام کارها و برنامه‌های قم بسیار مهم است و شما مسئولین شهری قم نیز در انجام کارها و برنامه‌هایی که دارید این نگاه و رویکرد بین‌المللی قم را مدنظر داشته باشید.