آیت الله کعبی در جمع کارشناسان و روحانیون عقیدتی سیاسی ناجا در قم، با بیان اینکه امروز به جاهلیت مدرن مبتلا هستیم، ابراز داشت: ما با بهره گیری از معارف و آموزه های نبی مکرم اسلام (ص) از جاهلیت مدرن قرن نجات و رهایی می یابیم.عضو جامعه مدرسین در ادامه سخنانش، با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی نهاد نیروی انتظامی به وجود آمده، گفت: باید نهاد نیروی انتظامی خدمات اجتماعی، آرامش، آسایش و امنیت اجتماعی را برای مردم به وجود آورد و این وظیفه نیروی انتظامی به پشتیبانی سازمان عقیدتی سیاسی این نهاد به درستی اجرایی خواهد شد.