آیت‌الله حسینی خراسانی گفت: آنچه به عنوان سیاست گذاری‌های کلان نظام مخصوصاً در حوزه مهم اقتصادی به عنوان شعار سال اعلام می‌شود که یک بحث بسیار ضروری و کارشناسی شده است همواره یکی از معضلات آن برخورد شعارگونه و موجی با این مسأله بوده و متاسفانه در سال‌های گذشته هم گرفتار چنین موضوعی بوده است. عضو جامعه مدرسین ابراز داشت: از همان زمان که شعار اعلام می‌شود موجی از حمایت پشتیبانی و تبلیغات به صورت سمینار، وبینار و تابلوهای تبلیغاتی به راه می‌افتد و به تبیین و ضرورت پیگیری شعار سال می‌پردازند، اما هر چه از زمان نامگذاری می‌گذرد شاهد افول، ضعف و کمرنگی تحقق این شعار می‌باشیم و در نهایت آنچه به صورت جدی مورد اهتمام مسئولان قرار نمی‌گیرد شعار سال است. وی خاطرنشان کرد: عملکرد نهادها در پیگیری شعار سال موفق ارزیابی نمی‌شود و بیشتر جنبه شعاری دارد متاسفانه تنها در میادین و خروجی شهرها یک جمله‌ای با موضوع شعارجهش تولید دیده می‌شود البته در مقام گفتار آن مقداری که قابل قبول باشد انجام گرفته است اما در عمل یا اقدام نمی‌بینیم یا ضعیف است.