آیت‌الله اعرافی در همایش بین المللی قره باغ ۱۷ ربیع  که از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با محوریت تبیین بیانات مقام معظم رهبری برگزار شد، با تاکید بر این که هیچ اتفاقی نباید بهانه‌ای برای اشاعه جنگ طلبی و خشونت خواهی مذهبی شود، عنوان داشت: گفتمانی که رهبری معظم انقلاب اسلامی بیان فرموده‌اند بر پایه این اصول است و امیدواریم آزادسازی منطقه قره باغ باعث ایجاد یک وحدت عمیق تر در میان کشورهای منطقه گردد.
مدیر حوزه‌های علمیه با بیان این که در قصه قره باغ، علمای اسلام گفتمان ۱۷ ربیع را مورد تأکید قرار می‌دهند، تصریح کرد: گفتمان انقلاب اسلامی در دایره امت اسلام بر دعوت، همگرایی و مقاومت استوار است؛ شجاعت در برابر متجاوزان به امت اسلام و ظالمان و زورگویان یکی از استوانه گفتمان انقلاب اسلامی است.