آیت الله مروی در جلسه اعضای جامعه مدرسین با وزیر بهداشت گفت: تشکر ویژه ای از شخص جنابعالی در رابطه با مواضعی که راجع به انقلاب اسلامی و کشور می‌گیرید، دارم؛ این مواضع بسیار مستحکم و نشانه یک تفکر رژف و عمیق و اتکای به خودباوری و اعتماد به نیروهای مؤمن و متعهد در کشور خودمان است. عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه هیچگونه تقابلی میان علم و دین وجود ندارد، با بیان نکاتی در زمینه ویروس جهش یافته انگلیسی خاطر نشان کرد: توقع ما از ستاد مبارزه با کرونا این است که برخی از شبهات و ابهامات را برای جامعه پاسخ بگویید؛ امروز محدودیت هایی برای مراسم‌های مذهبی و تجمعات مذهبی اعمال شد و مورد پذیرش متدینان و علما و مراجع تقلید قرار گرفت؛ توقع ما این است که بیشتر در این زمینه رفع شبهه شود.