آیت الله کعبی در جلسه اعضای جامعه مدرسین با وزیر بهداشت با بیان اینکه بین علم و ایمان تنافی وجود ندارد، گفت: به سهم خود از تلاش‌های شبانه روزی شما تشکر می‌کنم. وی ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند که با توجه به بحث جهش ویروس کرونای انگلیسی، ممکن است که واکسن‌ها تأثیر کمی بر مبتلایان بگذارد، از این جهت باید تدابیر ویژه ای بیاندیشید و همچنان تأکید بر رعایت توصیه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشته باشید. نایب رییس جامعه مدرسین طرح شهید سلیمانی را مورد توجه قرار داد و گفت: این طرح، طرح بسیار خوبی است و ما بر تقویت آن و تقویت گروه‌های جهادی تأکید می‌کنیم.