آیت الله وافی در جلسه اعضای جامعه مدرسین با وزیر بهداشت گفت: امروز همه می‌دانند که جامعه روحانیت در زمینه‌های بهداشتی بیشترین همراهی را با ستاد ملی مباره با کرونا داشته است. عضو جامعه مدرسین در ادامه تأکید کرد: احساس می‌کنم دولت به معنای عام در برخی موارد به صورت جدی قصد مقابله با کرونا را ندارد و این موضوع را در برخی ناهماهنگی‌ها مشاهده می‌کنیم. وی ابراز کرد: بارها دیده‌ایم که به عنوان مثال محدودیت‌هایی وضع می‌شود، اما آنگونه که شایسته است سخت گیری صورت نگرفته و جاده‌ها باز هستند؛ یا پیش از موعد محدودیت اعلام می‌کنند که عبور و مرور از سه روز دیگر به فلان منطقه ممنوع می‌شود و متأسفانه برخی مردم در آن سه روز به اندازه یک ماه به همان محل مسافرت می‌کنند.