آیت الله موسوی اصفهانی بر لزوم تبیین شاخصه های عدالت ورزی در سیره و سبک حکومتداری امام علی(ع) تأکید کرد و ابراز داشت: سیره آقا امیرالمومنین (ع) در خصوص مقوله عدالت می تواند امروز الگویی کامل برای مسئولان کشور ما به خصوص متولیان دستگاه قضایی باشد.عضو جامعه مدرسین با اشاره به اینکه مولای متقیان(ع) علیرغم آن که کمترین استفاده شخصی از بیت المال داشتند اما بیشترین بازدهی را در خدمت به جامعه و تحقق عدالت داشتند تأکید کرد:باید شاخصه ها و مؤلفه های عدالت ورزی در سیره و سبک حکومتداری امیرالمؤمنین (ع) را برای آحاد جامعه به خوبی تبیین کنیم.