آیت الله رجبی با اشاره به اینکه همه اقشار در همه کشورها باید به قوانین پایبند باشند، گفت: این موضوع در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا قوانین کشور ما پشتوانه دینی و شرعی نیز دارد. عضو جامعه مدرسین درادامه گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها باید بدون تأخیر و مسامحه اجرا شود و طبعاً می دانیم که مجری این قانون نیز دولت است.وی با بیان اینکه مسؤولان کشور از آن جهت که مجریان قانون هستند باید الزام بیشتری به رعایت قوانین داشته باشند، ادامه داد: از آن جهت که در رأس نظام ولی فقیه قرار دارد، قوانین کشور جنبه شرعی پیدا می کنند و تخلف از آنها علاوه بر خلاف قانون بودن، حرمت شرعی هم دارد.