آیت الله موسوی اصفهانی، در اجلاس استانی نماز استان همدان ، با تاکید بر اینکه توجه به مسئله نماز از مسائل اصلی جامعه اسلامی است، و در طول ۴۲ سال گذشته زمینه توجه به نماز در کشور فراهم شده است، گفت: نسبت به مسئله اقامه نماز در جامعه قدم‌های خوبی برداشته شده، اما در حوزه زیر ساخت‌ها نیاز به حمایت از طرف مسئولان استانی و کشوری داریم.عضوجامعه مدرسین درادامه با اشاره به اینکه تعداد زیادی از روستاهای کشور فاقد روحانی هستند ونیز با اشاره به اینکه نه تنها حوزه‌های استان که بسیاری از حوزه‌های سراسر کشور نیازمند حمایت معنوی و مادی مسئولان هستند، یادآور شد: خدا می‌داند برای ساخت این حوزه‌ها و تربیت طلاب در آن چه خون دلهایی خورده شده و چه تلاش‌هایی صورت گرفته است و این ما هستیم که امروز باید از این اقدامات حمایت کنیم.