آیت الله خاتمی، درسخنانی در گردهمایی روسای عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی سراسر کشور در مشهد مقدس  با بیان اینکه عالمان دین در نیروهای مسلح مایه افتخار هستند، گفت: خدمات روحانیون عقیدتی سیاسی بسیار زیاد است و الان وقت آن رسیده که یک کتاب ارزشمند راجع به عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح نوشته و ابعاد خدماتی آنها بیان شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب های پیش رو در ۳ بخش فردی، خانواده و همکاران و در عرصه برخورد با زیر مجموعه اشاره کرد و گفت: غفلت از معنویت خود، یکی از آسیب های جدی است چراکه ما با دلها سر و کار داشته و با عقل ها به تنهایی سر و کار نداریم؛ پس این دل باید نورانی باشد تا بتواند نور دل را در دلها جای بدهد.