همزمان با آغاز سال تحصیلی 1399-1398 حوزه های علمیه، درس خارج فقه حضرت آیت الله محمد یزدی نیز از روز شنبه 23 شهریور 1398 مطابق با 14 محرم الحرام 1441 برگزار می گردد.


ساعت شروع: 18:00
 
مکان برگزاری درس: دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم