حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی گفت: به صرف اینکه کسی تبلیغش موفق ارزیابی شد نباید از درس فاصله بگیرد؛ همان طور که شخصی با 60 سال سابقه تبلیغی، باید برای تبلیغ مطالعه کند و این مطالعات تبلیغی او نیز پاسخگو و مورد نیاز جامعه اسلامی باشد.


عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه یکی از بحث‌های اساسی و پراهمیت در راستای رسالت علمای دین و روحانیت‌راستین ما مساله تبلیغ رسالات الهی و دعوت مردم به دین است، گفت: در این خصوص آیات و روایات بسیار فراوانی است همانطور که یکی از برنامه‌های برجسته و شاخص‌رسول‌الله(ص) اعزام‌مبلغ بوده یعنی‌جریان اعزام مبلغ دارای یک پیشینه و سابقه تاریخی ممتدی است که به عهد نبوی باز می گردد. (خ-1382)