حجت الاسلام والمسلمین حسینی بوشهری بر همکاری قوای مجریه و مقننه با دستگاه قضا در مسیر مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: با اقدامات جدی دستگاه قضا مردم به آینده انقلاب امیدوارتر شده اند.  


وی با تأکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: تنها یک قوه نمی‌تواند با مفاسد مبارزه کند بلکه باید قوای سه گانه در کنار هم باشند تا خروجی آن مبارزه با مفسدان به ویژه دانه درشت ها شود.

عضو جامعه مدرسین، فرهنگ را یکی از موضوعات کلیدی کشور اما مورد غفلت دانست و گفت: اگر بگوییم که دشمن در مواجهه با ارزش‌ها در پرتو فضای مجازی قتل عام راه انداخته سخن به گزاف نگفته ایم، باید مراقب ارزش ها و فرهنگ جامعه باشیم و جهت‌گیری ها و حرکات ما اسلامی باشد. (خ-1382)