تولد و دوران‌ كودكي‌:
حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی در سال‌ 1324 در شهر بوشهر به‌ دنيا آمد. پدرش‌ مرحوم‌ حجة‌الاسلام‌ حاج‌ شيخ‌ احمد نمازي‌ فرزند آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ حسين‌ نمازي‌ دشتي‌ بود. مادرش‌ نيز دختر مرحوم‌ شيخ‌ عباس‌ از روحانيان‌ استان‌ بوشهر بود. پدر آية‌الله‌ نمازي‌ براي‌ تبليغ‌ به‌ آبادان‌ هجرت‌ كرد و خانواده‌ را نيز به‌ همراه‌ برد.


دوران‌ تحصيل‌:
آية‌الله‌ نمازي‌ پس‌ از طي‌ دوره‌ دبستان‌، به‌ حوزه‌ رو آورد و پس‌ از طي‌ دروس‌ ادبيات‌ عرب‌ در آبادان‌ در سال‌ 1341 به‌ نجف‌ اشرف‌ عزيمت‌ كرد و در مدرسه‌ علميه‌ بادكوبه‌ سكونت‌ گزيد. حال‌ و هواي‌ نجف‌ و انوار تابناك‌ مرقد اميرمؤمنان‌(ع‌) آثار شگرفي‌ در روحيه‌ او بر جا نهاد و او را بيش‌ از گذشته‌ شيفته‌ علم‌ و دانش‌ كرد. او پس‌ از چند سال‌ بهره‌مندي‌ از آن‌ شهر مبارك‌ و از استادان‌ وارستة‌ آن‌ ديار، به‌ قم‌ مراجعت‌ نمود تا از محضر عالمان‌ آن‌ ديار نيز بهره‌مند شود.

در قم‌ نيز به‌ درس‌ خارج‌ بسياري‌ از بزرگان‌ راه‌ يافت‌ و در اين‌ ميان‌ از شركت‌ در دروس‌ فلسفه‌ و اخلاق‌ نيز باز نماند.

استادان‌ و دوستان‌:
آية‌الله‌ نمازي‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود به‌ محضر علماي‌ بسياري‌ شرفياب‌ شد. او در نجف‌ اشرف‌ به‌ درس‌ علمايي‌ چون‌ آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ محمدحسين‌ موحد نجف‌ آبادي‌(ره‌)، آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ كاظم‌ تبريزي‌(ره‌)، آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ صدرا بادكوبه‌اي‌(ره‌)، آية‌الله‌ العظمي‌ سيد عبدالاعلي‌ سبزواري‌(ره‌) و آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ علي‌ آزاد قزويني‌ رفت‌.

در حوزه‌ علميه‌ قم‌ نيز در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ آية‌الله‌ العظمي‌ حاج‌ شيخ‌ محمد علي‌ اراكي‌(ره‌)، آية‌الله‌ العظمي‌ حاج‌ ميرزاهاشم‌ آملي‌(ره‌)، آية‌الله‌العظمي‌ حاج‌ سيد علي‌ علامه‌ فاني‌ اصفهاني‌(ره‌) و آية‌الله‌ العظمي‌ حاج‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌(ره‌) رفت‌ و در دروس‌ فلسفه‌ آية‌الله‌ حاج‌ آقا رضا صدر(ره‌) و آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ محمد محمدي‌ گيلاني‌ حاضر شد.

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌:
آية‌الله‌ نمازي‌ درساليان‌ متمادي‌، خدمات‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بسياري‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او در مدت‌ اقامت‌ خود در نجف‌ اشرف‌ و پس‌ از آن‌، همواره‌ بر امر تدريس‌ اشتغال‌ داشته‌ كتب‌ دروس‌ مقدماتي‌ و ادبيات‌ عرب‌، لمعتين‌، معالم‌، را در نجف‌ اشرف‌ تدريس‌ كرده‌ پس‌ از مراجعت‌ به‌ قم‌ نيز بارها كتب‌ دوره‌ سطح‌ شامل‌ رسائل‌، مكاسب‌، كفايتين‌ را براي‌ طلاب‌ مستعد تدريس‌ نموده‌ و از اين‌ رهگذر، شاگردان‌ بسياري‌ به‌ مكتب‌ امام‌ صادق‌(ع‌) تقديم‌ كرده‌ است‌.

وي‌ همچنين‌ با تشكيل‌ جلسات‌ تفسير، به‌ مباحثه‌ و مداقه‌ آيات‌ قرآن‌ پرداخت‌ كه‌ اين‌ جلسات‌ حدود پنج‌ سال‌ به‌ طول‌ انجاميد.

او در طي‌ آن‌ سالها، تأليفات‌ بسياري‌ نگاشته‌ و در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ پژوهش‌ پرداخته‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ رسالة‌ وجوب‌ صلاة‌الجمعه‌؛
2ـ مصباح‌ الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحرير الوسيله‌ في‌ كتاب‌ الخمس‌؛
3ـ مصباح‌ الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحرير الوسيله‌ كتاب‌ الاجتهاد و التقليد؛
4ـ مصباح‌ الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحرير الوسيله‌ كتاب‌ صلاة‌ المسافر؛
5ـ مصباح‌ الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحريرالوسيله‌ كتاب‌ الصوم‌؛
6ـ گناه‌ و آثار آن‌؛
7ـ معرفة‌ الله‌ ؛
8ـ ولايت‌ فقيه‌؛
9ـ پاسخ‌ به‌ شبهات‌ پيرامون‌ ولايت‌ فقيه‌؛
10ـ رساله‌اي‌ در اخلاص‌؛
11ـ صفات‌ و شرايط‌ رهبري‌ در اسلام‌؛
12ـ تفسير سورة‌ والعصر؛
13ـ رساله‌ در ولايت‌ و مرجعيت‌؛
14ـ تقريرات‌ فقه‌ و اصول‌ درس‌ مرحوم‌ حضرت‌ آية‌الله‌ العظمي‌ اراكي‌(ره‌)؛
15ـ تقريرات‌ فقه‌ و اصول‌ مرحوم‌ حضرت‌ آية‌الله‌ العظمي‌ ميرزا هاشم‌ آملي‌(ره‌)،
16ـ تقريرات‌ فقه‌ بحث‌ قضاوت‌ مرحوم‌ آية‌الله‌ العظمي‌ عبدالاعلي‌ سبزواري‌(ره‌)،
17ـ حاشيه‌ بر بيع‌ مكاسب‌؛
18ـ سه‌ جزوه‌ در علم‌ صرف‌ و نحو؛
19ـ معاد از ديدگاه‌ آيات‌ و روايات‌.

فعاليت‌هاي‌ سياسي‌:
در كارنامة‌ زندگاني‌ آية‌الله‌ نمازي‌، فعاليتهاي‌ سياسي‌ وي‌ بيش‌ از همه‌ مي‌درخشد. او از نخستين‌ سالهاي‌ نهضت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) همواره‌ پشتيبان‌ آن‌ بوده‌ و از هيچ‌ كوششي‌ در آن‌ راه‌ دريغ‌ نورزيده‌ است‌. او در زمان‌ دستگيري‌ امام‌(ره‌) از شمار اجتماع‌ كنندگان‌ در مقابل‌ بيوت‌ مراجع‌ بود كه‌ خواستار اقدام‌ جدي‌ علما براي‌ آزادي‌ امام‌(ره‌) بوده‌اند.

در دورة‌ تبعيد امام‌(ره‌) به‌ عراق‌، جزو استقبال‌ كنندگان‌ از ايشان‌ در كربلا بود و همواره‌ مقيد بود در نجف‌ نمازهاي‌ ظهر و عصر و مغرب‌ و عشاء را به‌ امامت‌ آن‌ مرجع‌ عظيم‌الشأن‌ اقامه‌ كند. در ايران‌ نيز در طي‌ سالهاي‌ پيش‌ از انقلاب‌ بارها به‌ نقاط‌ گوناگون‌ كشور سفر كرد و به‌ افشاگري‌ در بارة‌ مفاسد رژيم‌ پهلوي‌ پرداخت‌ كه‌ اين‌ مسأله‌ موجب‌ چندين‌ بار احضار و بازجويي‌ وي‌ شد و گاه‌ به‌ زندان‌ شدن‌ وي‌ مي‌انجاميد. او از كساني‌ بود كه‌ در آن‌ سالها به‌ اين‌ مسأله‌ مي‌انديشيد كه‌ اسناد تاريخي‌ نهضت‌ را نگهداري‌ كند تا در بعدها، مورد استفاده‌ نسل‌ جوان‌ قرار گيرد. از اين‌ رو با مرحوم‌ رباني‌ شيرازي‌ به‌ گردآوري‌ اسناد نهضت‌ پرداخت‌. او در جريان‌ پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ نيز براي‌ استقبال‌ از امام‌ خميني‌(ره‌) از قم‌ به‌ تهران‌ آمد و در بهشت‌ زهرا استقرار يافت‌. سپس‌ براي‌ همكاري‌ با اعضاي‌ ستاد انقلاب‌ به‌ ساختمان‌ مدرسه‌ رفاه‌ رفت‌ و از طرف‌ آن‌ ستاد به‌ پادگان‌ نيروي‌ هوايي‌ قلعه‌ مرغي‌ رفت‌. پس‌ از آن‌ نيز به‌ يكي‌ از سازمانهاي‌ ارتش‌ رفت‌ و سپس‌ به‌ جمع‌ آوري‌ و تحويل‌ سلاحها از مردم‌ مأمور شد و از آنها در دانشگاه‌ تهران‌ بازديد كرد.

بخشي‌ از فعاليتهاي‌ سياسي‌ آيت‌الله‌ نمازي‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ قوة‌ قضائيه‌ مربوط‌ است‌. وي‌ كار خود را در دستگاه‌ قضايي‌ با قبول‌ سمت‌ حاكم‌ شرع‌ در منطقه‌ سرپل‌ ذهاب‌ و قصرشيرين‌ آغاز كرد و در آن‌ منطقه‌ سرچشمه‌ خدمات‌ بسياري‌ شد.

آية‌الله‌ نمازي‌ بارها در جبهه‌هاي‌ دفاع‌ مقدس‌ حاضر شد و در يكي‌ از عمليات‌ جبهه‌ جنوب‌، بر اثر بمباران‌ سنگين‌ شيميايي‌، از ناحيه‌ چشم‌ و سينه‌ مجروح‌ شد چندي‌ بعد نيز درعمليات‌ مرصاد بر اثر اصابت‌ تركش‌ به‌ سختي‌ مجروح‌ مي‌گردد. او پس‌ از آن‌ نيز در جبهه‌هاي‌ دفاع‌ مقدس‌ حاضر مي‌شد و همواره‌ باعث‌ شادماني‌ رزمندگان‌ اسلام‌ بود. برخي‌ از مسؤوليت‌هاي‌ او پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ قاضي‌ شرع‌ دادگاههاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌غرب‌ كشور طي‌ سالهاي‌ 58 و 59؛
ـ نمايندگي‌ امام‌ و فرماندهي‌ سپاه‌ منطقه‌ 2 كشوري‌؛
ـ مسئوليت‌ بخش‌ آمار و بررسي‌ شوراي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ؛
ـ مسؤوليت‌ آموزشهاي‌ عقيدتي‌ ـ سياسي‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌؛
ـ نمايندگي‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ در دورة‌ دوم‌ و سوم‌ از استان‌ بوشهر.
ـ عضويت‌ در جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
ـ دادستان‌ كل‌ كشور
ـ وي‌ اكنون‌ در حوزه‌ علميه‌ قم‌ به‌ تدريس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ مشغول می باشند.