حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی، با اشاره به تصویب تحریمهای 10 ساله ایران از سوی سنای آمریکا، به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا اشاره کرد و گفت: مبنای این تأکید، افزون بر تجربه تاریخی ما از آمریکا، آموزه‌های دینی و قرآنی است.


عضو جامعه مدرسین با تأکید بر اینکه باید نقض برجام را به فرصتی بزرگ برای انسجام و همدلی ملی تبدیل و بغض و کینه خود را نسبت به استکبار تشدید کنیم، گفت: در عین حال کسانی که بر مذاکره و تحقق برجام اصرار داشتند، به اشتباه خود اعتراف کنند و متعهد به جبران شوند.  (خ-1310)