عضو جامعه مدرسین با بیان این که تفکر خطرناکی که کیان انقلاب و نظام روحانیت را تهدید می‌کند این است که عده‌ای با استناد به کاستی‌ها مسأله جدایی سیاست از دین را دامن بزنند، گفت: رسالت اصلی مدیر انقلابی حوزه علمیه این است که تفکر ناب شیعی را تبیین کند که اساس انقلاب و حوزه‌های علمیه است.


حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی با اشاره به اولویت‌هایی که مدیر جدید حوزه باید در دستور کار خود قرار دهد، افزود: انتظاری که با توجه به سوابق مدیریتی آقای اعرافی داریم این است که حوزه علمیه و مدیریت حوزه‌های علمیه یک کار بسیار خطیر، عظیم و حساس است را سامان دهد.

وی ادامه داد: در بحث تحول نیز همانگونه که رهبری فرمودند تحول در حال رخ دادن و تحقق یافتن است، مسأله مهم برای مدیر حوزه این است که تحول موجود را مدیریت کند تا دچار آسیب نشویم؛ هیچ یک از مراجع و بزرگان حوزه مخالف تحول نیستند چون تحول یک ضرورت بوده و قابل مخالفت نیست. (خ-1299)