آیت الله بهشتی با بیان این که اگر حوزه انقلابی نباشد آسیبی جدی به جمهوری اسلامی وارد می‌شود، گفت: برخی از کشورها در نام جمهوری اسلامی دارند اما در عمل اینگونه نیستند، جمهوری ما در عمل باید اسلامی باشد و این مسأله محقق نمی‌شود مگر این که حوزه علمیه انقلابی باشد و انقلابی بماند.


عضو جامعه مدرسین در ادامه اضافه کرد: سیاست باید تابع شریعت باشد که اگر نباشد انحراف و گمراهی پدید می‌آید، سیاستی که از دین جدا شود شیطانی محسوب شده و نظام استبدادی همانند دوران شاهنشاهی می‌شود؛ شهید مدرس می‌فرماید سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است. (خ-1289)