حجت الاسلام و المسلمین حسینی خراسانی با محکوم کردن جنایت آل‌سعود در اعدام آیت‌الله نمر، گفت: 

آل‌سعود که گرفتار سکر ثروت و توهم قدرت شده‌اند با این اقدامات نابخردانه اسباب سقوط خود را فراهم می‌کند. (خ-1279)