آیت‌الله فقیهی با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان، گفت: یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در سلامت روحی و روانی جامعه اسلامی، میزان انس با قرآن و مفاهیم ناب و تعالی بخش آن است. وی همچنین تاکید کرد: اُنس با قرآن بی شک باعث رشد معنوی و عامل تقویت آرامش روحی و روانی احاد حامعه است. عضو جامعه مدرسین افزود: در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و هجمه شدید نسبت به اعتقادات مردم و جوانان، ما باید هر چه بیشتر در راستای نشر معارف نورانی قرآن مجید بکوشیم و این مساله را یکی از اصلی ترین وظایف خود بدانیم. وی افزود: اهتمام دستگاه‌ها و نهادها به این مساله علاوه بر این که بسیار ارزشمند است باید به عنوان یک مطالبه در کل کشور دنبال شود و نهادها و ارگان‌ها، ترویج مباحث قرآنی را یکی از تکالیف و دغدغه‌های خود بدانند.