آیت‌الله غروی طی سخنانی در سومین نشست از سلسله نشستهای کنفرانس وحدت اسلامی با بیان اینکه امروز جهان اسلام مبتلا به افراط و تفریط است ودشمنان هم به حرکت‌های افراطی دامن زده‌اند، گفت: اگر ما امروز بر اساس محورهای وحدت حرکت کنیم و بتوانیم گفت‌وگو را شعار خودمان قرار دهیم، راحت‌تر می‌توانیم به حقایق اسلام راه پیدا کرده و نقاط قوت خود را مطرح کنیم.

عضو جامعه مدرسین درادامه با تاکید بر اینکه دشمن از قدرت بیداری اسلامی هراسان است، افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده کشورهای اسلامی، دشمنان اسلام به دنبال دزدی از این منابع و تضعیف مسلمانان هستند. وی با بیان اینکه مسلمان با سبک زندگی خود می‌تواند دیگران را به اسلام دعوت کند، اظهار کرد: با یکدیگر هم افزایی داشته باشیم تا زمینه ارائه اسلام به دنیا فراهم شود و دنیا تحت تاثیر قرار گیرد.