آیت‌الله استادی با اشاره به برگزاری سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، گفت: هیچ یک از قدرت‌های بزرگ و کوچک جهانی نمی‌توانند مشاهده کنند که اسلام به عنوان یک قدرت اثر گذار در جهان بشریت باشد، به همین جهت به عناوین مختلف با اسلام دشمنی می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین در ادامه افزود: اینکه امروزه شاهد هستیم جوانان ایران اسلامی و دیگر جوامع اسلامی را به سمت مسائل غیر اسلامی سوق می‌دهند، بدین دلیل است که برای آنان روشن است اسلام در میان جوامع بشری به سرعت در حال گسترش است، از این رو مسائل اسلام هراسی را مطرح می‌کنند و درصدد تضعیف آن بر می‌آیند.

وی درادامه اظهار داشت:یکی از عوامل تضعیف مسلمین، نزاع و اختلاف است. در گذشته نیز هر گونه جنگ، خونریزی و درگیری‌های لفظی و تنش آفرین ریشه در اختلاف داشته است. این اختلافات به نفع هیچ یک از طرفین نبوده و تنها دشمنان از آن سود برده‌اند.