آیت‌الله حسینی‌خراسانی، ضمن محکومیت حوادث تروریستی و کشتار مردم افغانستان، کشتار شیعیان در مسجد قندوز و قندهار افغانستان را جنایتی ضد ارزش‌های انسانی و مایه رنجش هر انسان آزاده‌ای با هر مذهب و آیینی دانست و افزود: نباید سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایت‌ها سکوت کنند و باید این نهادها، اعلام برائت و بیزاری از حوادث تروریستی داشته و برای برخورد با عاملان این گونه جنایت‌ها اقدامات مؤثر انجام دهند. عضو جامعه مدرسین درادامه ابراز داشت: این گونه جنایت‌ها و کشتارهای شیعیان با پشتیبانی‌های استکبار جهانی در جهت ناامن سازی کشور افغانستان صورت می‌گیرد تا اینکه به گمان خود، حضور نظامی آمریکا را در افغانستان موجه ساخته و این امر را سبب برقراری امنیت در این کشور جلوه دهند.