آیت‌الله اراکی در دومین نشست از سلسله نشستهای کنفرانس وحدت اسلامی با اشاره به اینکه بدون شک وحدت در جهان اسلام از واجبات شرعی‌است که بر همه واجبات دیگر مقدم است؛ اظهار کرد: تقریب بین مذاهب اسلامی مقدمه وحدت جهان اسلام است. عضو جامعه مدرسین با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در مورد مفهوم همراه با رسول خدا6 بودن، گفت: آنچه که از آیات قرآن و سنت پیامبران و نبی اکرم6 بر می‌آید این است که معیت با رسول اکرم6 بلکه من الرسول اکرم بودن از اهم واجبات شرعیه است و قوام شکل‌گیری امت اسلامی به این امر وابسته است. وی تاکید کرد: من الرسول بودن وحدت آفرین است و دلها را یکی می‌کند، وی با بیان اینکه هدف تقریب نزدیک کردن همه افراد جامعه اسلامی به سبیل الرسول است، گفت: تقریب به این معناست که همه جامعه اسلامی بیایند و من الرسول باشند و به خانه رسول بپیوند.