آیت الله علیدوست در واکنش به اقدامات تروریستی علیه شیعیان مظلوم افغانستان در یادداشتی با عنوان «روزهای سیاه و خونین شیعیان افغانستان» تصریح کرد: نباید شک کرد که سهم بزرگی از این وقایع، متوجه سران استکبار از آمریکا، اسرائیل، ارتجاع منطقه و سازمان‌های جاسوسی منطقه و فرامنطقه است.

عضو جامعه مدرسین در ادامه با تاکید بر نقش مدرسه نماهایی موسوم به مدارس علمی برخی کشورها که در آنها آموزش تکفیر و تفسیق داده می شود در ایجاد اینگونه حوادث تصریح کرد: کسانی که امروز قدرت را در افغانستان در دست دارند در آزمونی سخت قرار دارند. بی تردید بهانه ناتوانی از پیشگیری از این حوادث و عجز از پیگیری و مجازات عاملان این گونه جنایات، توجیهی جز حداقل رضایت این قوم، با کرده‌های آن وحشیانِ پلشت ندارد.