آیت‌الله العظمی نوری همدانی با بیان این که جهادگران و رزمندگان در دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در پیروزی داشتند، گفتند: «جهاد تمام نشده و امروز نیز ادامه دارد و دشمن امروز در عرصه فرهنگ و از مسیر فضای مجازی می‌خواهد به کشور ضربه بزند بنابراین جهاد امروز کشور ما جهاد در عرصه فضای مجازی است».


ایشان با بیان این که در عرصه فضای مجازی و در کل برای مقابله با دشمنان چهار نوع آمادگی لازم است، اظهار داشتند: «نخست آمادگی فکری و اطلاعی است به این صورت که نقشه‌های آنها را بدانیم و هوشیار و بیدار باشیم و بتوانیم در فضای مجازی پاسخ گو باشیم بنابراین در درجه نخست آمادگی فکری لازم است که در قرآن نیز تأکید شده است. دوم آمادگی تجهیزاتی است که باید روز به روز گسترده تر شود تا دشمن همواره از ما ترس و دلهره داشته باشند و سوم آمادگی تمرینی است که نسل‌هایی برای آینده تربیت شوند تا این جبهه همواره زنده و پویا بماند و در آخر آمادگی اقتصادی همه جانبه در این عرصه لازم و ضروری است». (خ-1305)