تصاویری از نشست مصبوعاتی
حضرت آیت الله یزدی ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اصحاب رسانه
در تاریخ 05/08/1386

Image

Image

Image

Image

Image