04 بهمن 1399 ساعت 01:10
 
به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی، ۱۳‌آبان در همایش مجازی «شیطان بزرگ بدون روتوش» که به‌مناسبت بزرگداشت یوم‌الله ۱۳‌آبان به‌صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیار عظیم و ارزشمندی داشت؛ اما از همه این‌ها به نظر من جالب‌تر این بود که توانست چهره‌ها، ماسک‌ها و تزویرها را به‌طور کلی درهم بشکند.
 

 

وی ادامه داد: ما در طول انقلاب اسلامی کم نداشتیم کسانی که سعی میکردند، از طریق تزویر و ریا و فریب، خودشان را انقلابی و مردمی نشان بدهند؛ اما دیدیم که رسوا شدند.


حجتالاسلام والمسلمین روحانی با تأکید بر اینکه یک زمانی بود که عناصر مرموز، منافق و ریاکار از شیوههای مختلف سعی میکردند، راه مردم را به بیراهه بکشانند، بیان داشت: در دوران سیاسی معاصر هم همینطور بود؛ مثلاً ما میبینیم که جمال عبدالناصر ملت عرب را علیه صهیونیسم و امپریالیسم به حرکت درمیآورد و صدامی پیدا میشود که به اسم مخالفت با اسرائیل و صهیونیستها، راه عبدالناصر را به بنبست میکشاند و آن فاجعه عظیم را در دنیای عرب به وجود میآورد. وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد، همین صدام بهخاطر اینکه نکند ایران یک وقت حرکت کند و فلسطین را آزاد کند، میآید و سپر بلای اسرائیل میشود و هشت سال جنگ را بر ایران تحمیل میکند و در نتیجه ایران را زمینگیر میکند و از مبارزه با رژیم صهیونیستی باز میدارد و رژیم صهیونیستی را میرهاند؛ اما یکی از ویژگیهای انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی این بود که اینگونه ماهیتها را برملا کرد.


حجتالاسلام والمسلمین روحانی با بیان اینکه از زمان به وجود آمدن رژیم صهیونیستی، انگلیس و آمریکا برای اینکه بتوانند این رژیم اشغالگر را در فلسطین سراپا نگه دارند، گماشتههایی در اطرافش میگذارند، اظهار داشت: در عربستان، اردن، عراق و مصر مهرههایی را بهعنوان گماشته میگذارند که سپر بلای اسرائیل و محافظش بودند و ماهیتشان برملا نشده بود؛ اما الآن میبینیم که رژیم عربستان و رژیم امارات رسوا شد و دیگر نتوانستند آن ماسکی را که بهعنوان ناسیونالیستهای عرب ضد صهیونیست بر چهره زده بودند، نگه دارد. انقلاب این ثمر را داشت که توانست ماهیت اینها را بروز بدهد.


این مورخ انقلاب اسلامی تأکید کرد: آمریکا برای اینکه بتواند انقلاب اسلامی را شکست بدهد، به جریان بدلسازی روی میآورد. در همین کتاب لانه جاسوسی که منتشر شده، میبینیم که در اوج انقلاب اسلامی، کارتر از اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا میخواهد که به ایران بیاید و سعی کند که راههایی را در پیش بگیرد که خط )امام( خمینی(ره) با شکست مواجه شود. اردشیر زاهدی میآید ایران به اتفاق سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران بررسی میکنند. به نظرشان میرسد که باید در ایران در مقابل امام خمینی(ره) رهبران بدلی درست کنند که بتوانند به اصطلاح با این رهبران بدلی راه امام را به شکست بکشانند؛ اما در سایه بیداری و آگاهی ملت ایران میبینیم این توطئه شکسته میشود.


حجتالاسلام والمسلمین روحانی افزود: عناصر مرموز مشکوک وابسته به بیگانه، همانهایی که زبان آمریکا را در دهان داشتند که همان تسلیم طلبند تا به امروز تلاششان این بوده که به یک نحوی راه را برای ارتباط با آمریکا و باز گرداندن آن به کشور باز کنند؛ اما در هر مرحلهای در پستهای گوناگون که تلاش کردهاند، با شکست مواجه شدند؛ چراکه انقلاب اسلامی ماهیتها را برملا کرد.


وی تأکید کرد: نمونه بارزش همین است که میخواهند، مسیر انقلاب را عوض کنند و راه سازش، کرنش و تسلیم را هموار سازند و اغراض و امیال آمریکا را در ایران تحقق ببخشند؛ اما در عمل میبینیم، که خلاف آن اتفاق میافتد.


حجتالاسلام والمسلمین روحانی ابراز داشت: جواب ملت ایران به این اهانت دولت فرانسه به مقام شامخ حضرت رسول اکرم(ص) همین است که این توطئه برجام درهم شکسته شود. فرانسه علیه کشور ما کم ظلم نکرده؛ متاسفانه تسلیم طلبها از کنارش گذشتند، خون آلوده به ایران فرستادند و ملت ایران را آلوده کردند. مجلس و دیگران که عزت ملت ایران را میخواهند، باید بابت آن خون آلودهای که دولت فرانسه به ایران فرستاد، غرامت بگیرند با این دولت ضدمردمی، ضد اخلاقی و ضد انسانی قطع رابطه کنند و اجازه ندهند که بیشاز این دولتهای وحشی در کشور ما نقشه، برنامه و تاخت و تاز داشته باشند.


وی در پایان تأکید کرد: ما افتخار میکنیم به این انقلاب اسلامی که امروز توانسته ماهیتها را برملا کند و چهرهها را بهدرستی نشان دهد. ماسکها را پاره کند و افراد و عناصر ضد انسانی را به مردم بنمایاند.

https://b2n.ir/709366

بالای صفحه