07 مهر 1399 ساعت 16:07
ویژه نامه گام دوم انقلاب - دفتر دوم  

ویژه نامه گام دوم انقلاب - دفتر دوم

 

✔️  نسخه الکترونیک این ویژه نامه را می توانید از اینجا دریافت نمایید

 📔 ویژه نامه گام دوم انقلاب (دفتر دوم)

🔮 کاری از هفته نامه افق حوزه

✅فهرست مطالب

1.مبانی بیانیه گام دوم انقلاب در اندیشه امام خمینی/حجت الاسلام محمدرضا میری
2.آفـت زُدایی از انقلاب مأموریت جوانان در گام دوم/آیت الله مصباح یزدی
3. بیانیه گام دوم  برنامه راهبردی و منشور تداوم انقلاب اسلامی/آیت الله سیداحمد خاتمی
4. ظرفیتهای بین المللی  فقه شیعه/آیت الله محسن فقیهی
5.شکست محاصره تبلیغاتی دشمن اولویت نخست در گام دوم/حجت الاسلام محمد محمدی
6. لمحات تاریخی بیـانیه گام دوم انقــلاب/حجت الاسلام جواد سلیمانی امیری
7. فرهنگ مهمترین رکن در بیانیه گام دوم انقلاب/ حجت الاسلام سیدمهدی علیزاده موسوی
8.اهبردهای مجلس یازدهم در گام دوم انقلاب اسلامی/ حجت الاسلام نصرالله سخاوتی

و...

✔️  نسخه الکترونیک این ویژه نامه را می توانید از اینجا دریافت نمایید

بالای صفحه