02 مهر 1399 ساعت 13:44

پیرو طرح پرسش سال حوزه های علمیه توسط آیت الله اعرافی «زیدعزه» در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم، بررسی تطبیقی ساختاری و محتوایی بیانیه گام دوم انقلاب و سند الگو، توسط پژوهشگر گرامی جناب آقای محمد تقی رفیعی آماده شده است که در ادامه در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد.


نسخه الکترونیکی این پژوهش از اینجا در دسترس است

بالای صفحه