22 تیر 1399 ساعت 11:56

کتابچه «قوم قیام کرده» مجموعه ای است که در 68 صفحه رقعی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب در چهارچوب سرفصل های زیر به بحث پرداخته است.

سرفصل های کتابچه قوم قیام کرده

**دارایی های قوم قیام کرده

**قیام مردم و تحقق انقلاب

**کلیدی ترین دستاورد انقلاب وقیام قوم

**حفظ نظام چرا و چگونه

**بلوغ قوم قیام کرده

**فتح الفتوح انقلاب ونسل جوان قیام کرده

**مهمترین سرمایه انقلاب اسلامی

**قیام جوانان امروزی

**چند نمونه ازاین صدها مجموعه

**عقبه های معنوی، انقلابی، تخصصی

**افول تمدن غرب؛ پایان خوش جنگ احزاب

**تقابل باجمهوری اسلامی

**جنگ روایت ها

 

نسخه الکترونیکی این کتابچه از اینجا قابل دریافت است

بالای صفحه