نقشه راه و مختصات بیانیه گام دوم و بیان ماهیت، اهداف، راهبردها و راهکارهای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب در پنج بخش به قلم حمید عزیزی

 

(بخش اول)

مواجهه ما با بیانیه

در مورد بیانیه سه مواجهه باید داشت:

1. بیرون متنی

 ناظر به ماهیت واهداف بیانیه وبررسی فضای صدور و جهت صدور بیانیه ودیگر مسائل که از مقدمات و مبادی محسوب می شوند.

 بعبارتی یک نگاه درجهدوم به بیانیه باید داشت خلاصه اینکه  دراین نگاه باید به مختصات و نقشه کلی بیانیه رسید.

2. درون متنی

 فقط ناظر به متن بیانیه  است که شرح وتفصیل و تفسیر موضوعات ومباحث عبارت های بیانیه است.
که معمولا بیشتر نشست ها و شرح ها به این موضوع می پردازند.

3. بیرون متنی ولی ناظر به تکالیف و مسوولیت ها می باشد.
که بیشتر جنبه زمینه سازی برای برنامه عملیاتی و میدانی دارد.
که با بیان مطالبات خود بیانیه و  راه های تحقق آنها همراه می باشد.


حال در این یادداشت  باتوجه به بیانات دیگر حضرت آقا سعی می کنیم، نگاه اول یعنی از بیرون به ماهیت ، اهداف ، راهبرد ، سیاست ها و راهکارهای بیانیه گام دوم انقلاب داشته باشیم.

حاصل آنکه مختصات و نقشه راه بیانیه دانسته بشود و با خودآگاهی از جایگاه بیانیه وچرایی صدور آن به سراغ متحقق کردن بیانیه حرکت کرد.


(بخش دوم)

ابتدا نگاهی گذرا به گام اول می اندازیم تا کمی فضای صدور بیانیه روشن بشود.

نگاهی به گام اول

 بدون تردید انقلاب اسلامی عصر جدیدی در تاریخ بشریت است و تداعی نهضت عظیم بعثت نبوی با قصد ایجاد حیات طیبه است.

 بزرگ ترین و مردمی ترین انقلاب می باشد که هم در اصل وقوع و هم در ماندگاری، بسان معجزه می باشد زیرا که " از میان همه ی ملت های زیر ستم، کمتر ملتی به انقلاب همت می گمارد.
 و در میان ملت هایی که به پاخواسته و انقلاب کرده اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رساند، و به جز تغییر حکومت ها، آرمان های انقلابی را حفظ کرده باشند."

 و چون آرمان های بر پایه فطرت و انقلاب متکی بر ایمان، اراده و معرفت دینی ملت دارد، نوید یک تمدن تاریخی را می دهد.

و متاسفانه به علت هجمه های فراوان رسانه ای دشمن و غفلت از جریان انقلابی موجب شده است خون آوردهای انقلاب کمرنگ جلوه کند.
 لذا اکنون در آغاز گام دوم انقلاب و با پشتوانه عظیم دستاوردهای گام اول و با آینده ای روشن با سرمشق گرفتن از راهبرد ها و حکمت های بیانیه! جوانان با روحیه انقلابی و با یک جهاد بزرگ جامعه را از محاصره ی تبلیغاتی دشمن بیرون بکنند و سپس با ورود خود به عرصه های مدیریتی، جریان انقلابی را در کشور تقویت بکنند تا انقلاب را به آرمان ها و آینده ی خود که تمدن نوین اسلامی است با سرعت و در مسیر درست نزدیک بکنند.

 گام دوم انقلاب را اگر نگوییم خود انقلابی دیگرست میتوان گفت که فصل جدیدی از انقلاب اسلامی است که خونی تازه در رگ های ملت خصوصا جوانان جریان داده است.
 عنوان "بیانیه" موید همین است که بیانیه جنبه ی فصل بندی دارد.
بیانیه با توجه به معنای لغتی آن، قصد روشنگری و ابهام زدایی و مرزبندی دارد....

بنابراین می توان گفت بیانیه به دو جهت صادر شده است:

1. تبیین ماهیت و اهداف انقلاب و دستاوردهای انقلاب
بجهت ابهام زدایی از شبهه در کارآمدی انقلاب و جلوگیری از انحراف هایی که پیاده نظام دشمن در داخل کشور انجام میدهند.

2. ترسیم مسیر و راهبردها و زمینه سازی جهت تشکیل تمدن اسلامی

و این جهت دوم بعلت اعلام آمادگی جوانان در عرصه های مختلف خصوصا در حوزه فرهنگ در سراسر کشور بود که کمی از نشانه های آن را در ماجرای زلزله و سیل دیدیم.

لذا صدور بیانیه را می توان به نوعی جوابیه رهبری به اعلام آمادگی جوانان دانست.
که البته جوانان نیز باید به این جوابیه ، جوابیه در عمل بدهند.


(بخش سوم)

 گام دوم و مختصات بیانیه

 

جنس بیانیه ساختاری راهبردی دارد اما با روایتی حماسی و ادیبانه، امیدبخش و حرکت زا و مسوولیت ساز ، افق سازی برای آینده و مهمتر از همه متکی بر واقعیت های عینی، ایمان و معرفت نویسنده بیانیه و مخاطب آن است.

 هدف نهایی انقلاب اسلامی و به تبع آن بیانیه گام دوم، شکل گیری تمدن نوین اسلامی می باشد که زمینه ساز ظهور ولایت عظمی است.

و لازمه ی رسیدن به این هدف عظیم، یک اراده و حرکت عمومی در کشور و به تعبیری جهاد تمدنی و همه گیر و دائمی است.

بیانیه همین نگاه واستفاده از ظرفیت مردمی و نگاه اصلاح جامعه از پایین به بالا را راهبرد خود قرار داده است.

 سعادت و شقاوت یک جامعه ای منوط به مبارزه صالحین و فاسدین آن جامعه است که هرکدام موثرتر باشند ونقش اصلح و افسد رو بخوبی ایفا بکنند عموم جامعه رو میتوانند صالح یا فاسد بکنند.

لذا خواص سازی که همان تربیت نیروی جوان انقلابی است نقش اساسی در پیشبرد آرمان ها دارد.

بنابراین راهبرد اصلی بیانیه، ورود جوانان مومن انقلابی به عرصه های حکومتی است. و زمینه ی این راهبرد هم در کشور، جوانان 20تا40 ساله می باشد. و این ورود جوانان انقلابی منجر به حرکت و اراده عمومی در کشور در جهت تحقق جامعه و تمدن اسلامی می شود.

و معنای راهبرد نیز همین است ؛یعنی فرایند استفاده از داشته ها و ظرفیت های موجود (باتوجه به تهدیدها و موانع) و گذر از آن ها به وضعیت مطلوب.

این راهبرد و مختصات دیگر بیانیه با توجه به مراحل پنجگانه تمدن سازی که اکنون در مرحله سوم یعنی دولت اسلامی هستیم، بیشتر محسوس و ملموس می شود. زیرا که رکن اصلی دولت اسلامی، وجود کارگزاران مومن و انقلابی می باشد. و این مهم، تنها با ورود جوانان انقلابی امکان پذیر است.

لب سخن آنکه؛ بیانیه یک خودآگاهی تاریخی  با راهبرد تقویت اراده ملت برای یک حرکت و مبارزه ی تمدنی است که این حرکت و اراده عمومی با جوانان مومن انقلابی آغاز خواهد شد.(بخش چهارم)

 

اما فرایند ورود جوانان؟!

ورود جوانان اندیشه ورز جهادی به عرصه های حاکمیتی مقدمات فکری و عملی دارد که خود باید فراهم بکنند ونباید منتظر فرش قرمز کسی یا نهادی باشند، که در ادامه به مقدمات مهم آن اشاره می شود:

1. ماهیت و مبانی انقلاب و دشمنان آن و فرآیندهای مقابله با موانع دشمن و رسیدن به اهداف را بصورت عمیق و جامع بداند.
که نتیجه ی این شناخت و فهم،  داشتن یک نظام و منظومه اندیشه اسلامی می باشد.

2. جهت گیری جامعه سازی و تمدن اسلامی را در روش خود در تمام مطالعات و برنامه ها مورد توجه قرار دهد. و جهت گیری تمدنی و جامعه پردازی نیازمند کارجدی علمی می باشد که معنای و چگونگی آن در برنامه ها مشخص بشود تا ارزیابی صحیحی انجام بشود.

3. روحیه ی امیدبه آینده انقلاب و نشاط را منش خویش قرار بدهند و نیز در دیگران این روح را بدمند.

 توجه داشته باشیم که این امید ها صادق هستند و نشانه های آن آشکارا وجود دارد و متکی بر واقعیت های عینی و ملموس می باشد که برخی ها در ذیل می آید:

 اولین نشانه ی آشکار ولی پنهان از غفلت توجه ما، این است که در این اوج ظلمت تاریخ، نوری بتواند بدرخشد و این درخشش خود را نگه دارد و بلکه پرفروغ تر بشود، نشان از امید و اراده محکم این ملت دارد.

دومین نشانه فرسودگی دشمن و انحطاط تمدن غرب نشان از پایان تاریکی است که در این چهل سال درصدد خاموش کردن نور انقلاب اسلامی بود.

مهمترین نشانه امید وجود سرمایه نیروی انسانی کارآمد و انقلابی است که آماده بدست گرفتن مسوولیت ها هستند.

همچنین وعده ی الهی  یاری خدا برای کسانی که قصد حاکمیت دین خدا را دارند، نباید فراموش کرد.

لازم است توجه داشته باشیم که ملت ایران در این چهل سال و در بستر انقلاب اسلامی یک سرمایه و هویت اجتماعی کسب کرده اند و آن نگرش انقلابی و روحیه انقلابیگری است که هرجا این هویت توانست بروز پیدا بکند کارها سامان و پیشرفت کرد. زیرا که نگرش انقلابی یک جهان بینی متفاوتی به جامعه عرضه می کند و موجب بینش و گرایش خاصی به مسائل میشود که اراده و حرکت ملت را در میدان های عمل  می کشاند.

بنابراین مردم ایران در گام اول زیست انقلابی را تجربه کرده است و موفقیت ها و اثرات آن را در مسائل های مختلف دیده است. و جزء ای از سرمایه و هویت معنوی و اجتماعی شده است.

 و ظرفیت های غنی مادی و طبیعی در کشور و موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص ایران را می توان از نقاط برجسته امید شمرد.
و در همین گام اول، بنا به آمارهای بین المللی ایران در حوزه های مختلف پیشرفت های چشم گیری داشته است و ایران را جزء رتبه های برتر قرار داده است. و جالب آنکه بااین وجود، رتبه اول استفاده نکردن از ظرفیت های کشور را دارد.( بخش پنجم )

فرایند ورود جوانان نیازمند حضور فعال، درست، منضبط و کارآمد در قسمت های مختلف جامعه است.

 و باید راهکارها و برنامه های عملیاتی مناسبی و با جهت دهی تمدنی برای پیاده سازی این راهبرد ( به دوش گرفتن مسوولیت های مدیریتی توسط جوانان انقلابی ) انجام داد، که بی شک انجام درست این ماموریت ها، شناخت نظام راهبردی تمدنی را لازم دارد که باید اندیشمندان ومحققین آن را تولید بکنند.

در ادامه راهکارهای نه گانه حضرت آقا نام برده می شود:

تشکیل کارگروه‌های فرهنگی؛

تشکیل گروه‌های فعالیت سیاسی، نه حزب‌بازی؛

 تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی؛

تشکیل گروه‌های نهضتی جهان اسلام؛

تشکیل گروه‌های علمی؛

تشکیل گروه‌های دانش‌بنیان اقتصادی؛

تشکیل گروه‌های خدماتی و جهادی؛

تشکیل گروه‌های اطلاعاتی مردمی؛

تشکیل گروه‌های اجتماعی


 الزامات پیاده سازی این راهبرد و عملیاتی کردن برنامه و راهکارها، که فقط نام برده می شود:

1. کار جهادی و روحیه انقلابی
2. علم و دانش
3. استفاده از ظرفیت غنی منابع اسلامی
4. تهذیب نفس
5. تشکیلات

 ارکان تمدن اسلامی

و آن هفت توصیه بیانیه،  ارکان یک جامعه وتمدن هستند که باید بمرور وباسرعت ودرمسیرصحیح بالنده بشوند که نیاز به جهاد همه جانبه وهوشمند جوانان انقلابی است که توضیح آن را در  فرصت دیگری می پردازیم ان شاالله.