22 تیر 1399 ساعت 11:13

مجموعه آمریکا منفی 20، روایتی است از افول موریانه وار آمریکا در حوزه های اجتماعی، بهداشت و سلامت، سیاسی و اقتصادی که بر اساس آمارهای بین المللی توسط دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام تهیه و تنظیم گردیده است.


نسخه دیجیتال این مجموعه را می توانید از اینجا دریافت کنید

بالای صفحه