مجموعه پرده نگار پیوست، با عنوان «جنگ اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی» در قالب فایل ارائه، به موضوع چیستی جنگ اقتصادی، شیوه ها و ابزارهای اعمال آن و راهکارهای مقابله با آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

فایل پیوست را می توانید از اینجا دریافت کنید