علماء اسلام و حوزه های علمیه در طول عمر پربار خویش داعیه دار حفظ و گسترش تشیع بوده اند. نقش حوزه های علمیه و روحانیت در پیروزی و استدامه انقلاب اسلامی در طول این55 سال مشقت بار(از42-98) چیزی نیست که بر احدی پوشیده باشد.


اینک نیز امواج طوفانی توطئه های دشمنان، ایران اسلامی را در محاصره خود دارد و این آرامشی نسبی و توسعه فعالیت حوزه ها نباید سبب غفلت یا تغافل از نقشه های شوم آنان گردد.

این انقلابی نبوده که با به ثمر نشستن حکومت اسلامی و استقرار آن، به پایان رسیده باشد. بلکه با تبیین معمار انقلاب اسلامی و سپس جانشینش، مقام عظمای ولایت، این انقلاب و برپایی حکومت شیعی تنها مقدمه و زمینه و شروعی برای انقلاب جهانی مهدی موعود(عج) است.

بدین ترتیب حوزه انقلابی باید منتظر واقعی برای دولت کریمه در پرتو رهنمودهای مقام عظمای ولایت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باشد. بدین صورت که با ارزیابی گذشته و وضعیت فعلی و قوا و توانمندی های موجود و بخصوص استفاده از نیروی جوان، برنامه تحولات مورد نیاز قبل از ظهور را طراحی بنماید. با تقویت بنیه علمی – پژوهشی، اخلاقی و معنوی و عرفانی، استخراج اقتصاد و روانشناسی و سایر علوم انسانی از متن متون اسلامی و مانند این ها در تحقق برنامه ها بکوشد. قدم بعد جهاد همه جانبه در راستای تحقق این برنامه ها و استدامه و استقامت بر این روند است تا انقلاب اسلامی ایران به انقلاب جهانی حضرت موعود(عج) متصل  و تقدیم ایشان گردد.

 

مقاله شاخصه های حوزه منتظر با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب، سرکار خانم آفرین قائمی را از اینجا دریافت کنید