انقلاب به معنای تحول و دگرگونی در وضع موجود است. در دنیا انقلابات فراوانی تحقق یافته؛ لکن انقلاب اسلامی ایران از جهات عدیده با سایر انقلابات جهان متفاوت است. ماهیت آن دینی و هدفش تحقق حکومت دینی و رهبر آن، مرجعیت دینی و سردمداران آن حوزه های علمیه و توده های مذهبی اجتماع، در موقعیت حساس جهانی، خاورمیانه است.


این انقلاب محصور در زمان و مکان نمانده؛ با بیداری اسلامی به سراسر جهان صادر شده و تا زمان تحقق حکومت عدل جهانی به ید با کفایت حضرت موعود(عج) ادامه و استمرار دارد. پس انقلابیون آن نیز باید از تمام حیثیات فوق متمایز و برجسته از سایر انقلابیون باشند. چه بسا اصل انقلاب، به جهت نارضایتی توده ها و ضعف حکومت ها، آسان باشد، لکن مهم حفظ دست آوردها و استمرار و دوام آن، در عین وجود همه مخالفان و کارشکنی های آن ها است. این ضرورت استدامه با استقامت طاقت فرسا، نیازمندی رهبری فرزانه و با برنامه از یکسو و همراهی و یاری انقلابیون با ایشان از سوی دیگر می باشد.

      هدف این مقاله که با روش کتابخانه ای و از نوع تحلیلی ارائه می گردد، بررسی شاخصه ها و رسالت حوزه انقلابی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. رهاورد این مختصر این که: پیش نیاز اول با مدیریت شایسته مقام عظمای ولایت و ارائه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، محقق است؛ اینک نوبت حوزه های علمیه و اقشار مذهبی، بخصوص جوانان است تا با تبعیت بایسته و شایسته از رهبری، در تحقق جامع نکات  و شاخصه ها و اصول مذکور در بیانیه بکوشند. پس با تقویت پژوهش و بنیۀ علمی، تعمیق اخلاق و عرفان و معنویت، ارزیابی صحیح از وضعیت گذشته و حال و دقت در نقاط ضعف و قوت، جامعه را به سمت معنویت و دینداری، عدالت محوری، تقویت سرمایه و تولید ملی، صرفه جویی و قناعت، همدلی و تعاون سوق دهد تا این انقلاب به نحو بهینه تا انقلاب جهانی موعود(ع) دوام آورده و سبب تعجیل در فرج بگردد.

 

مقاله شاخصه های حوزه انقلابی با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب، سرکار خانم آفرین قائمی را می توانید از اینجا دریافت کنید.