اطلاعیه‌ مشترک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت لغو راهپیمایی‌ روز وحدت‌ روحانی‌ و دانشجو در تبعیت‌ از نظر حضرت‌ امام‌
در تاریخ 27/09/1359
بسم الله الرحمن الرحیم

 اكنون‌ كه‌ نظر امام‌ امت‌ با بزرگواری‌ علی‌ گونه‌ قرار گرفته‌ كه‌ امت‌ قهرمان‌ ما از راهپیمایی‌ سراسری‌ جهت‌ متجلی‌ ساختن‌ پیوند الهی‌ میان‌ امام‌ و امت‌ و حمایت‌ از مقام‌ بلند ولایت‌ فقیه‌ و روحانیت‌ متعهد و مسؤول‌ خودداری‌ ورزند و در مشاغل‌ خویش‌ به‌ فعالیت‌ ثمربخش‌ ادامه‌ دهند، در حالیكه‌ همچون‌ توده‌های‌ میلیونی‌ امت‌ قهرمان‌، عشق‌ خارج‌ از گنجایش‌ نسبت‌ به‌ امام‌ عزیز، قلبمان‌ را انباشته‌ و لهیب‌ خشم‌ و نفرت‌ نسبت‌ به‌ ایادی‌ مزدور آمریكایی‌ كه‌ چنین‌ اهانتی‌ را نسبت‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ ابراز داشته‌اند، وجودمان‌ را فرا گرفته‌، لاكن‌ به‌ پیروی‌ از ولایت‌ فقیه‌ مراسم‌ راهپیمایی‌ و بزرگداشت‌ روز وحدت‌ روحانی‌ و دانشجو را منتفی‌ اعلام‌ كرده‌ و به‌ برگزاری‌ نماز وحدت‌ با شركت‌ روحانیون‌ حوزه‌ علمیه‌ و دانشگاهیان‌ مسلمان‌ در مسجد دانشگاه‌ تهران‌ اكتفاء می‌نماییم‌. والسلام‌.

 
 جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم
 شورای‌ وحدت‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ 
جامعه‌ اسلامی‌ دانشگاهیان‌
 جماعت‌ تحكیم‌ وحدت‌ طلاب‌ و دانشجویان‌
 دفتر تحكیم‌ وحدت‌
 انجمنهای‌ اسلامی‌ و سازمانهای‌ دانشجویان‌ مسلمان‌ دانشگاهها و مدارس‌ عالی‌ كشور