اعلام‌ انزجار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از به‌ رسميت‌ شناختن‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ از سوي‌ حكومت‌ لبنان‌
در تاريخ 01/03/1362
بسم الله الرحمن الرحيم‏

نقشه‌ شوم‌ امپرياليسم‌ جهاني‌ با همياري‌ صهيونيزم‌ غارتگر كه‌ زماني‌ بعنوان‌ طرح‌ كمپ‌ ديويد عنوان‌ و با موج‌ شديدي‌ از اعتراضات‌ ملل‌ اسلامي‌و دول‌ انقلابي‌ روبرو گرديد و آن‌ زمان‌ با شكست‌ مواجه‌ شد سرانجام‌ با كوششهاي‌ پي‌ گير آمريكا ـ اسرائيل‌ و عمالشان‌ و پس‌ از تهديد و قتل‌ و غارتهاي‌ مكرر كه‌ به‌ اخراج‌ آواره‌هاي‌ فلسطيني‌ منتهي‌ گرديد بدست‌ حاكم‌ تحميلي‌ و دست‌ پرورده‌ آمريكا (جميل‌ مزدور) به‌ مرحله‌ تصويب‌ و اجراء درآمد و به‌ اين‌ ترتيب‌ پس‌ از لبنان‌ حقوق‌ ملتهاي‌ عرب‌ را زير پا و منافع‌ غارتگران‌ را بر مصالح‌ ملت‌ مقدم‌ داشت‌.

اين‌ خيانت‌ آشكار كه‌ در حقيقت‌ صحه‌ گذاردن‌ بر قتل‌ و غارتها و تجاوزات‌ چند ده‌ ساله‌ صهيونيزم‌ اشغالگر مي‌باشد و لبنان‌ را تسليم‌ اسرائيل‌ نموده‌ در حالي‌ شكل‌ مي‌گيرد كه‌ همه‌ روزه‌ مردم‌ مستضعف‌ لبنان‌ هدف‌ رگبار مسلسلهاي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ آمريكايي‌ و اسرائيلي‌ قرار گرفته‌ گروه‌ گروه‌ به‌ خاك‌ و خون‌ مي‌غلتند و از طرفي‌ بوقهاي‌ استعماري‌ با لحنهاي‌ مختلف‌ خواستار خروج‌ يا اخراج‌ نيروهاي‌ خارجي‌ هستند و حال‌ آنكه‌ اسرائيل‌ متجاوز همچنان‌ به‌ محكم‌ كردن‌ جاي‌ پاي‌ خود در لبنان‌ پرداخته‌ است‌ گوئي‌ سربازان‌ اسرائيلي‌ بنظر اين‌ دايه‌هاي‌ دلسوز نيروهاي‌ خودي‌ محسوب‌ مي‌شوند بنابراين‌ آنها نبايد بروند تنها نيروهاي‌ خارجي‌ (سوري‌ و فلسطيني‌) كه‌ مزاحم‌ كشور گشايان‌ فاتح‌ هستند بايد بروند تا حافظان‌ امنيت‌ لبنان‌ يعني‌ سربازان‌ اسرائيلي‌ و ديگر مزدوران‌ آمريكايي‌ چون‌ سعد حداد با خيالي‌ آرام‌ و گامهاي‌ استوار بر خرابه‌هاي‌ لبنان‌ و خيابانهاي‌ اردوگاههاي‌ به‌ غارت‌ رفته‌ صبرا و شتيلا و... بگذرند!!!

آري‌ اين‌ است‌ منطق‌ جهانخواران‌ غارتگر.

جامعة‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ اعلان‌ انزجار شديد از حركت‌ اخير لبنان‌ كه‌ با نظارت‌ مستقيم‌ زورمداران‌ آمريكايي‌ در جهت‌ برسميت‌ شناختن‌ اسرائيل‌ غاصب‌ و خونخوار انجام‌ شد آرزو دارد ملل‌ محروم‌ منطقه‌ بيش‌ از اين‌ در برابر تجاوزات‌ دشمنان‌ قسم‌ خورده‌ محرومين‌ صبر روا ندارند و به‌ انتظار اعلاميه‌هاي‌ بي‌ اثر سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ ننشينند و بدانند كه‌ تنها راه‌ رهايي‌ از چنگال‌ خونخواران‌ سنگ‌ دل‌ در پرتو ايمان‌ و توكل‌ بر خدا و اعتماد بنفس‌ و جهاد و مبارزه‌ است‌ كه‌ (ان‌ الله‌ لايغير ما يقوم‌ حتي‌ يغيروا ما بانفسهم‌) والسلام‌ علي‌ من‌ اتبع‌ الهدي‌.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
بخش‌ سياسي‌‏